Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi
Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi
Proje Bilgileri

 PROJE KONUSU:

Türkiye'de Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak standartları tanımlayan teknik bir mevzuatın bulunmamasından dolayı, sistemlerin birbirleri ile entegre olamaması, ortak tecrübenin oluşmaması neticesinde oluşan kaynak israfı vb. problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için özellikle yerel yönetimler tarafından kullanılan mekansal nitelikli verilerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzce  2012 yılında "Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi" gerçekleştirilmiştir.

PROJENİN AMACI:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın CBS konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülke düzeyinde KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.


PROJENİN KAPSAMI:

Proje; Mevzuat Analizi, Kurumsal Analizler, Veri/Kullanıcı Gereksinimi Analizi, Uluslararası Standartların Analizi, Kavramsal Veri Modeli Tasarımı, Mekansal Veri Standartlarının Belirlenmesi, KBS Veri Değişim Formatının Geliştirilmesi Raporlama/Yaygınlaştırma Faaliyetleri ile İdari ve Mali Modellemenin Yapılması ve Taslak Mevzuatın Hazırlanması olmak üzere toplam 9 iş paketi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Projenin katılımcı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile proje kapsamında pilot amaçlı veri/bilgi kullanımı ve analizi gerçekleştirilmiş olan paydaşlar aşağıda belirtilmektedir;

Konya Özel İdaresi,

Denizli Özel İdaresi,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Konya Büyükşehir Belediyesi,

Denizli Belediyesi,

Maraş Belediyesi,

Fatih Belediyesi,

Pendik Belediyesi,

Alanya Belediyesi,

Etimesgut Belediyesi ve

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi ve İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası AŞ ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcilerinin de katılımları ile Proje İzleme ve Değerlendirme Toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca ülke düzeyindeki tüm yerel idarelerin temsili ile düzenlenen bir çalıştay kapsamında proje çıktılarının daha geniş bir katılım ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.