Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi
Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi
Proje İş Paketleri

İŞ PAKETLERİ     

MEVZUAT ANALİZİ (İP1)           

KURUMSAL ANALİZLER (İP2) 

VERİ/KULLANICI GEREKSİNİMİ ANALİZİ (İP3)    

ULUSLARARASI STANDARTLARIN ANALİZİ (İP4)           

KAVRAMSAL VERİ MODELİ TASARIMI (İP5)                     

MEKANSAL VERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ (İP6)   

KBS VERİ DEĞİŞİM FORMATININ GELİŞTİRİLMESİ (İP7)           

İDARİ ve MALİ MODELLEMENİN YAPILMASI ve TASLAK MEVZUATIN HAZIRLANMASI (İP8)     

RAPORLAMA/YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ (İP9)